Qix
Qix - náhled

Arkáda zde my dále ! Qix je jeden z těch opravdu pravých klasik arkády. Vaše práce je aby tvrdila zvláštní procento obrazovky kreslením m

...

Transport Tycoon Recenze

Recenze | Screeny


Transport Tycoon a Transport Tycoon Deluxe jsou počítačové hry, kde hráč kontroluje dopravní společnost. Ta může přepravovat pasažery i zboží po silnici, železnici, vodě i letecky. Je možné hrát i s konkurujícími společnostmi, které kontroluje počítač.

Hráč má za úkol stavět zastávky v blízkosti průmyslových objektů či měst a v případě jiné než letecké či vodní dopravy i dopravní cestu (například železnici). A následně zde pak přepravovat výrobky, poštu či cestující v dopravních prostředcích, jež pro tento účel koupí. K dispozici jsou čtyři druhy dopravy; železniční, silniční, letecká a lodní. Hra neobsahuje žádné scénáře, základní koncept je vždy stejný, hráč může samozřejmě některá z pravidel upravit.

Množství komodit k přepravě (je jich k dispozici vždy 12) ve stanici je ovlivněno hodnocením jeho dopravy, jež je určeno pro každou stanici, z které už bylo dopravováno. To samozřejmě závisí na kvalitě, spolehlivosti a i bezpečnosti přepravy.

Dopravní prostředky lze koupit v depu, kde jsou také pravidelně podrobovány servisním prohlídkám. Silniční vozidla se na rozdíl od železničních mohou pohybovat i po silnicích vlastněných jednotlivými městy či konkurencí.

Doporučuji přejít rovnou k Transport Tycoon Deluxe, je to vylepšená verze tohoto Tycoonu.

Zahrajte si Transport Tycoon také na svém mobilním telefonu. Tranport Tycoon na mobil ke stažení!


Rok vydaní: 1994

Vydali: Microprose

Obrazek:Transport Tycoon - stáhnout

26xnejde_stahnout Nejde stáhnout?  nejde_stahnout Nejde vám spustit hra?


Přidal Angelo